Svensk skog

Som ren ekonomisk investering betraktad måste man nog tyvärr säga att det finns bättre alternativ än att investera i svensk skog. Visst går det att göra skogsbruk lönsamt - annars hade det skötts i statlig regi och inte av skogsbolag. Men ur en privatpersons perspektiv finns det mer lönsamma ställen att sätta sina pengar.

Trots det ägs ju ca hälften av all svensk skog av just privatpersoner. Och trots krångliga regler och omfattande lagverk tillkommer varje år ett stort antal förstagångsägare. Skälen till denna utveckling går antagligen att finna i andra värden utöver de ekonomiska.

Tidshorisont

En investering i svensk skog skall ses som extremt långsiktig. Visst kan man avverka den skog som redan finns på fastigheten när man förvärvar den, och ur den aspekten kan en skogsfastighet i viss mån ses som en pensionsinvestering med relativt låg risk. Men chansen att man ska få uppleva avverkning av träd man själv har planterat får ses som så liten att det i det fallet snarare rör sig om att investera för sina barns skull.

 

Intäkter


En granplantering kan gallras ur en gång ungefär 25 år efter plantering (beroende på bonitet), och ytterligare två gånger: vid 35 respektive 45 års ålder. Men det dröjer 70-75 år innan man kan avverka planteringen och få den verkliga avkastningen i handen. Med en placeringshorisont på 75 år behöver investeraren se låg risk och hög avkastning.

Risker

Riskerna med skogsägande i Sverige är i dagsläget förvisso få. Men kom ihåg att mycket kan hända på 70 år. För 70 år sedan rasade Andra Världskriget, se vad som har hänt sedan dess. Ändå står skogen för bestående värden, och trä kommer (nog) aldrig att bli helt värdelöst. Om inte annat är en skogsfastighet en miljömässig investering i en hållbar framtid. Risker, utöver politiska, mänskliga och prismässiga, inkluderar brand, storm och angrepp från skadedjur . Omfattande skogsbränder är ovanliga i Sverige, liksom massiva skadedjursangrepp. Stormar kommer däremot med jämna mellanrum och kan, som vi vet, få katastrofala konsekvenser.

 

Avkastning

Den årliga ekonomiska avkastningen kan beräknas ligga kring 4-6% för svensk skog. Det innebär att man efter 70 år kan räkna med att ha fått tillbaka mellan 15000 och 60000 på en investerad tusenlapp, ej justerat för inflation.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)